• Downhole Motor

    Motor i hålet

    Vi utför elastomerutveckling och tillverkning i samarbete med akademiska och vetenskapliga institut i Europa för avancerade lösningar. Försörjningskedjan för ståltillverkare med utmärkt nationellt och internationellt rykte gör att DeepFast kan ta ut mycket hållbara motorer till marknaden. Noggrant urval av speciella materialkvaliteter för DeepFast -motorer ger den prestanda som behövs.

  • Two-Stage and Two-Speed Drilling Tools

    Borrverktyg i två steg och två hastigheter

    Tvåstegs- och tvåhastighetsborrverktyg kan till fullo utnyttja de tekniska fördelarna med PDC-bitseffektiv stenbrytning och ytterligare förbättra sin mekaniska borrhastighet i lågpermeabilitetsformationer.