• Package Services

    Pakettjänster

    Baserat på brunnprofilen, geologiska stratifierings- och litologidata, konstruktionsegenskaperna för borrhålsmotorerna och de tidigare applikationsresultaten kommer DeepFast att utforma borrverktyg för denna bildning med datorprogramvara.